Det totale overblik over din virksomhed og dens økonomiske muligheder

Optimering af din virksomhed

Denne ydelse baserer sig på mange af de samme ydelser som indgår under ”Økonomistyring” og ”Budget som ledelsesværktøj”, men hertil kædes en gennemgang af HELE virksomheden.

Virksomhedsoptimering

  Jeg gennemgår de forskellige ydelser der leveres, forretningsgangene i organisationen og organisationsopbygning, herunder ansvarsområder og kompetencer m.v. for at skabe et overblik over værdikæderne og deres indbyrdes afhængigheder og påvirkning af hinanden.

  • Der kigges også på HVOR værdiskabelsen for kunden reelt sker i virksomheden/hvilke processer der er særligt værdiskabende og hvilke der måske ikke er.
  • Vi kigger på kundesammensætning – afhængighed – prissætning – kunde”krav” – og indtjening på kunden.
  • Vi kommer også til at snakke prissætning af ydelserne – salgspriser – ikke kun kostpriser.
  • Vi kigger på organiseringen af virksomheden.
  • Jeg sikrer at forretningsgangene og processerne vedr. økonomidelen hænger sammen HELE vejen igennem.
  • Alt sammen sker i tæt samarbejde med ledelsen og nøglemedarbejdere, hvorved der sikres at viden og forståelse for evt. justeringer forankres i selve ledelseslaget – som skal gennemføre justeringerne…
  • Denne indsigt sikrer også at jeg tilfører virksomheden maksimal værdi – da det sker ud fra de faktiske forhold i virksomheden.
  • Jeg bidrager til at fokus holdes på de for virksomheden mest værdiskabende ting.
  • Sikring af at beslutninger sker på gennemarbejdet grundlag.

  Jeg kan tilbyde at være en mere eller mindre aktiv del af gennemførelse af ændringer jf. jeg også tilbyder interim ledelse.

   UDVALGTE RESULTATER

   Resultatforbedring på 145%  efter 7 måneder – årsomsætning 30 mill.

    

   UDVALGTE RESULTATER

   Resultatforbedring (bundlinje) på 65% efter 12 måneder, sælgerorganisation, salgsprisøgning på 10-16% på udvalgte kunder/ydelser m.v. – årsomsætning 20 mill.

    

   UDVALGTE RESULTATER

   Resultatforbedring på 800 tkr. på 9 måneder, hvoraf 20% fra fokus på kerneydelse og ændret prissætning ud fra værdiskabelse for kunden. – årsomsætning 15 mill.

   Arbejdsområder

   • Værdiskabende økonomirapportering til ledelse, bestyrelse og pengeinstitut
   • Analysere og synliggøre forretningsområder og væsentlige optimeringsmuligheder
   • Synliggøre nøglekompetencer (såvel virksomhedens som enkeltpersoners)
   • Ejerledersparring vedr. virksomhedsledelse, organisering og strukturering
   • Medvirke ved ansættelser af nøglepersoner
   • Sparring vedr. juridiske forhold – personale/overenskomster & kontrakter
   • Konkrete anvisninger og/eller handlingsplaner, med mulighed for assistance til implementering
   • Valid og ærlig kommunikation til alle involverede – ejer – organisation – bestyrelse – pengeinstitut – evt. andre relevante interessenter

   Kunderne siger

   “Analyse af værdikæde og organisation samt forslag til forbedringer.”

   “Opstiller enkle KPI’ere så organisation kan følge forbedringer.”

   ” Man kan føle sig sikker på, at når beslutninger træffes, så er det på gennemarbejdet grundlag – Carsten tager ansvar”

   Kunderne siger

   “Evaluerer og tilpasser efterfølgende i samarbejde med relevante aktører (bestyrelse, Ledelse, medarbejdere)”

   “Bevarer overblikket og fokus på bolden”

   “Skaber ro og overblik”

   Udpluk af kunder