AKTIVT BESTYRELSESARBEJDE

Arbejde i bestyrelser

I ejerledede virksomheder skal bestyrelsen passe til og udfordre ledelsen. Jeg hjælper gerne med at etablere og sammensætte en bestyrelse, der passer til og kan udfordre virksomheden

Jeg har deltaget i bestyrelsesarbejde i følgende relevante bestyrelser

 • Institut for Kundetyper – 04.2022 –
 • Polarkøl (advisory board) – 07.2021  
 • Damgaard Automatik A/S – formand – 02.2019 – 05.2020
 • Skovsgaard Hotel Smba. – medlem – 05.2019-04.2022
 • Trægaarden Kås A/S – medlem – 06.2017–08.2021
 • Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S – formand – 06.2016-04.2020
 • Luneborg Kro A/S – formand – 04.2014 – 01.2018
 • HP Gruppen af 1953 A/S’s datterselskaber – medlem – 10.2007-11.2009

 

Af særlige opgaver i relation til  professionelt bestyrelsesarbejde kan nævnes :

 • Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S             

Efteråret 2018 – foråret 2020 blev der rekrutteret 2 eksterne medlemmer til bestyrelsen for styrkelsen af såvel sparringen af direktionen, såvel som styrkelsen af ledelses- og strategiarbejdet. Det ene af disse medlemmer blev valgt til at efterfølge mig som formand.

 • Skovsgaard Hotel Smba.

Efterår 2017 –  foråret 2020 – arbejdet med ændring af ledelses- og bestyrelsesarbejderne og organiseringen med professionalisering for øje.

Resultat er at bestyrelsen efter generalforsamlingen efteråret 2020 er suppleret med 4 eksterne kompetencer, der kan understøtte den forventede vækst på hotellet ifbm. større ombygning i 2021/2022

 • Luneborg Kro A/S 
  • Arbejdende bestyrelsesformand
  • Sammen med næstformand Per Kauffmann var jeg sparringspartner for den daglige ledelse.
  • Samtidig var vi bindeled til de 40 andre aktionærer mht. turn-around processen.
  • Det var også Per og jeg, der var foregangsmænd i etablering af selskab, køb af kroen og renoveringen heraf i foråret 2014.
 • HP Gruppen af 1953 A/S

I 2009 og 2010 blev tidligere bestyrelse erstattet af bestyrelse bestående af 4 eksterne medlemmer – valgt ud fra kompetencer og personlighed, både fagrelevante, såvel som ikke fagrelevante, en enkelt valgt udelukkende med formål at få en anden synsvinkel på virksomhed og branchen.

Det siger kunderne

Skovsgaard Hotel

Carsten Øvlisen startede med at være tovholder på en række organisationsudviklings-workshops for bestyrelsen på Hotellet med det resultat at såvel et større udviklingsprojekt, som bestyrelsens sammensætning har udviklet sig meget værdifuldt.

Efterfølgende er Carsten indvalgt i Skovsgaard Hotels bestyrelse, hvor han bidrager værdifuldt til hotellets udvikling – særligt indenfor områderne økonomi, strategi og organisationsudvikling.

Carsten er altid yderst velforberedt og hans fagligt funderende spørgsmål er i høj grad med til at kvalificere den udvikling som hotellet gennemgår i øjeblikket. Vi sætter stor pris på Carstens stringente arbejdsfacon, hans overblik og vedholdenhed i opgaveløsningen samt den ”ordentlighed”, der afspejles i hans tilgang til samarbejde med andre mennesker.

 

Ida Leding Larsen
Bestyrelsesformand

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S

Carsten Øvlisen har i Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S arbejdet dedikeret og loyalt med udvikling af virksomheden.

Samarbejdet startede i 2016 ifbm. omdannelsen af virksomheden fra ApS til A/S, og etablering af ekstern bestyrelse, i samarbejde med firmaets Advokat.

Carsten har ligeledes har bidraget med ansvaret og ledelsen af den strategiske udvikling af virksomheden, i perioden som bestyrelsesformand, herunder Energiforbedret Erhvervsbyggeri ”E-build” i 2016-2017 og reformeret strategiarbejde i 2018 – omhandlende ”RTE tilbage til kernekompetence”.

Carsten er stærk på økonomisk ledelse, såvel teoretisk og erfaringsmæssigt. 

 

Richardt Thomsen
Adm.direktør

Kunderne siger:

Hurtigt overblik over problemstillinger og udfordringer

Kunderne siger:

“Carsten sikrer valid og ærlig kommunikation til ejer/bestyrelse, ledelse og medarbejdere

Kunderne siger:

Carsten er rigtig god til at lave struktur

Udpluk af kunder