Midlertidig ledelseshjælp – som et supplement til organisationen 

Interim ledelse

Jeg kan i en periode være en del af virksomheden – som projektansat, leder eller direktør

Da jeg altid har arbejdet aktivt med den daglige drift og er tæt på denne hos mange af mine kunder, tilbyder jeg i særlige tilfælde at bistå virksomheden i en kortere periode med projekt- eller ledelsesopgaver.

Dette kan være i form af følgende 2 hovedområder

  • Direktionsopgaver
  • Økonomi- og administration 

Jeg kan påtage mig såvel virksomhedsdriften i en SMV virksomhed, såvel som økonomiområdet.

Min ledelse vil altid ske i tæt samarbejde med såvel udvalgte faglige ansvarlige i virksomheden, som direktion og bestyrelsen.

Der henvises til mit CV mht. erfaringer med direktionsarbejder.

Som selvstændig siden 2015 har jeg løst følgende 2 opgaver som interim opgaver.

Løste interimopgaver

Vaskeriet Neptun Dybvad A/S

Blev jeg anmeldt som direktør juli 2019, for at lede virksomheden igennem højsæsonen og efterfølgende skabe overblik over den økonomiske situation, samt overblik over produktion, indtjening og likviditet.

På trods af Corona med nedlukning af virksomheden i 2 måneder og en brand i juni 2020, lykkedes det at etablere ny salgsorganisation, justere i kundemassen, skabe radikale forbedringer af driften og stabilisere organisationen således at ejer og ny bestyrelse i efteråret 2020 konkluderede, at Neptun efter Coronapandamien kan blive en overskudsgivende virksomhed.

Samarbejdet stoppede i december 2020 som følge af Corona og ønsket om omorganisering af den øverste ledelse.

RBM Elementer ApS

Startede som en analyseopgave.

Den ændrede dog i løbet af få uger karakter til ledelseshjælp til strukturering af virksomheden og sparring & backup til den adm. direktør.

Opgaverne bestod af analyse af de igangværende og netop afsluttede produktioner af træelementer, for dels, at skabe overblik over de reelle indtjeninger, at afdække af fremtidigt indtjeningspotentiale og at fastlægge hvilke opgaver, der var ”kerneforretning”.

Dette foregik i samarbejde med den adm. direktør og nøglemedarbejdere i virksomheden – med reference til bestyrelsesformanden.

Som følge heraf blev jeg også brugt til at støtte den adm. direktør i ledelsesopgaverne, tillige med at hjælpe med strukturering af de interne forretningsgange og styringsmekanismer.

Analysen mundede desværre ud i, at der var lavet væsentlige fejl i tidligere perioderegnskaber, såvel som årsrapporter, så virksomheden skulle re-kapitaliseres.

Denne konklusion kom samtidige med at hovedaktionæren fik nogle udfordringer i sin egen virksomhed, hvorfor man valgte at stoppe virksomhedsdriften.

Virksomheden eksisterer ikke i dag.

Kunderne siger:

“Hurtigt overblik over problemstillinger og udfordringer, samt handling fra dag 1”

Kunderne siger:

“Bevarer overblikket og fokus på bolden”

Kunderne siger:

“Eksekverer umiddelbart ifht. situationen”

Kunderne siger:

“Evaluerer og tilpasser efterfølgende i samarbejde med relevante aktører (bestyrelse,  ledelse, medarbejdere)”

Kunderne siger:

“Stor arbejdskapacitet, fastholder til arbejdet er gjort”

Udpluk af kunder