Curium Vitate (1986 – 2015)

(mine ansættelsesforhold)

Ansættelser

 

Amanda Seafoods A/S – Økonomi- og produktionsdirektør – 02.2010 – 04.2015

(Fisk- konserves, kølevarer, frostvarer)   

Del af 3-mands direktion med optimal udnyttelse af forskelligheder og kompetencer til succesfuld turnaround på 3 år, outsorcing af produktionsområde og produktudvikling af nye produkter.

 

HP Gruppen af 1953 A/S – Koncernøkonomidirektør – 03.2007 – 11.2009

(Byggeri – tømrer, murer, beton – præfabrikation af byggeelementer i træ)

Koncern med 5 driftsselskaber – dattervirksomheder.

Sammen med ejerleder udgjorde jeg koncernledelsen/direktionen og bestyrelsesmedlem i datterselskaberne.

 

Carl Christensen & CO A/S m.fl. – Økonomichef / Økonomidirektør – 01.2001 – 02.2007

2006: Opkøb af A/S Albertsen & Holm på Sjælland (El og VVS installatør). Samling af hovedadministration i Aalborg

2004/05: Reorganisering af Carl Christensen Installation A/S i samarbejde med Teknisk direktør

2004: August – Teknisk direktør og undertegnede ansat som fælles direktion

2002: Januar – gammelt firma gik konkurs, aktivitet blev overtaget af ny ejer

2001: Koncernøkonomichef hos A/S Carl Christensen & Co m.fl. – Tabsgivende entrepriser medførte i februar beslutning om start af salgsproces

 

Desmi A/S – Økonomichef – 06.1992 – 12.2000

1996: Nuværende Adm. direktør Henrik Sørensen tiltræder – sparringspartner for Henrik i økonomiske henseender.

1994: Tilkøb af Thrige Pumper, herefter 300 ansatte.

1992: Økonomichef hos A/S De Smithske (daværende 130 ansatte).

 

Price Waterhouse Coopers – Revisor – 08.1986 – 05.1992    

Revisor- og regnskabsopgaver for mindre og mellemstore virksomheder.

SÆRLIGT ANSVARSOMRÅDE :

Ansvaret for kontorets edb med reference til edb-afdelingen i København.

Husets konsulent inden for kunderelaterede mindre edb-projekter (PC’ere).

 

UDDANNELSE

Cand. Merc. I regnskabsvæsen  – Afsluttet 1991

HD i regnskabsvæsen – Afsluttet 1990

RESULTATER

 FÆLLES

De fleste af ovenstående ansættelser har budt på

 

  • Skifte af økonomisystemer, med valg af standard/branchesystemer, tilpasset den enkelte virksomheds særlige behov for styringsindsatser.
  • Udarbejdelse af strategiplaner med tilhørende nedbrudte handlingsplaner.
  • Større anlægs- og driftsinvesteringsprogrammer, herunder via støtteprogrammer.
  • Opkøb, integrering/sammenlægning af virksomheder, herunder samling af administration.

Amanda Seafoods A/S – 02.2010 – 04.2015

Etablering af sammenhænge mellem regnskabsopbygningen og produktkalkulationerne, medførte korrekte og opdaterede kostpriser på produkterne. Det skabte overblik over de mange rabataftaler (salg). Samlet set skabte det et overblik over indtjening pr. produkt pr. kunde.

Konsekvensen heraf var outsourcing og frasalg af en større del af egenproduktionen.

Via fokus på forenkling og tilpasning af produkter, rabatstrukturer og effektivisering af den tilbageblevne produktion, blev grundlaget skabt for den succesfulde 3 årrige turn-around (resultat før skat fra -8 mill. til + 8 mill), herunder via tæt planlægning, forcaststyring og opfølgning at nedbringe lagrene med ca. 25%.

Samtidig blev der foretaget produktudvikling af nye produkter, etablering af prøveproduktion og eskalering til alm. produktion. Reduceret samlet lager med 25% (6 mill.)

Nøgleord: Strukturering af økonomiinformation, planlægning og opfølgning, indsigt og ledelse.

 

HP Gruppen af 1953 A/S – 03.2007 – 11.2009

Via etablering af en ledergruppe og en samlet bestyrelse, med eksterne professionelle medlemmer, blev der skabet et stærk samlet ledelsesforum for alle 5 driftsselskaber.

Finanskrisen ramte koncernen hårdt, så stram økonomistyring og tilpasning til hård konkurrence og lavere aktivitet blev dagligdag.

Nøgleord: Bestyrelsesarbejde, ledelse, økonomistyring

 

Carl Christensen & CO A/S m.fl. – 01.2001 – 02.2007

Via en periode med stram topstyring af alle tilbudsgivninger og kontraktindgåelser, styring af indkøbsaftaler og organisationstilpasninger/udskiftninger, lykkedes det at gennemføre en turnaround fra stærkt underskudsgivende til overskudsgivende drift.

Nøgleord: Ledelse & organisering, kontraktstyring, økonomistyring

Desmi A/S – 06.1992 – 12.2000

Etablering af integreret lager- produktion- og salgssystemer med regnskabssystemet. Herved blev gentagne millionafvigelser fjernet ifbm. halvårlige regnskabsopgørelser.

Bestyrelsesarbejde med professionel bestyrelse, analyser, oplæg, opfølgninger m.v.

Samarbejde med udenlandske datterselskaber – koncernrapportering.

Nøgleord: 

    Udpluk af kunder