60 38 90 98 tursilgaard@gmail.com

Økonomi- og ledelsesassistance til SMV virksomheder

Få ”bedre bundlinje” ud af medarbejdernes og dine anstrengelser i hverdagen

Med hjælp fra mig får du…

… at vide hvilke produkter/ydelser der tjenes for lidt på, og hvordan det forbedres samt hvilke der evt. helt skal udfases.

… forslag til hvilke processer og strukturer der skal forbedres og hvordan du forbedrer effektiviteten i organisationen – kort sagt hvordan du optimerer organisation og processer.

… beslutningsstøtte og ”second opinion”, så større beslutninger træffes bedst muligt og med stor sammenhæng for dig og organisationen – det være sig direktør/ejerleder, økonomi/bogholderi og mellem-/funktionsledere.

Kunderne siger:

"Carsten har et meget højt energiniveau og altid godt humør"

Kunderne siger:

Man kan føle sig sikker på, at når beslutninger træffes, så er det på gennemarbejdet grundlag - Carsten tager ansvar"

Kunderne siger:

"Carsten er rigtig god til at lave struktur"

Følgende ydelser tilbydes

Økonomistyring

Få overblik over din virksomheds driftsøkonomi – også i detaljer – så det kan bruges til noget. Samme overblik tilbydes oftest også til f.eks. pengeinstitut.

Budget som ledelsesværktøj

Når der skal arbejdes med budgetter skal det give værdi til virksomheden – helst også andre end at stille pengeinstituttet tilfreds.

Virksomhedsoptimering

Denne ydelse baserer sig på mange af de samme ydelser som indgår under ”Økonomistyring” og ”Budget som ledelsesværktøj”, men hertil kædes en gennemgang af HELE virksomheden.

Interim Ledelse

Jeg kan i en periode være en del af virksomheden – som projektansat, leder eller direktør.

 

Som følge af arbejdet med turnarounds har jeg stor og bred erfaring med virksomhedsledelse i praksis, set både fra økonomisiden, fra direktørposten og fra bestyrelsen.

Det er denne erfaring, jeg stiller til rådighed for mine kunder.

Bestyrelsesarbejde

Jeg går ind for aktivt bestyrelsesarbejde.

I ejerledede virksomheder skal bestyrelsen passe til og udfordre ejerlederen.

Jeg hjælp gerne med at etablere og sammensætte en bestyrelse, der passer til virksomheden.

Skal vi tage en kop kaffe?

Kan du genkende nogle af følgende problemstillinger, skulle vi måske tage en uforpligtende kop kaffe.

 • Hvorfor tjener vi ikke nok penge?
  FULDT økonomisk overblik over indtjeningen – opdelt på forretningsområder.
 • Vi står alene med mange store drifts- og investeringsbeslutninger – træffer vi de rigtige  valg?
  Beslutninger tages ud fra FAKTA, oplyst og gennemarbejdet grundlag – tillagt mange års erfaringer fra faktisk virksomhedsdrift.
 • Ejerleder skal tage alle beslutningerne – hvorfor kan de ansatte ikke tage mere ansvar?
  De fleste SMV kan have stor gavn af hjælp til struktur og planlægning – lige fra ledelsesmøder til overblik over deres produktionskapacitet og simple KPI målinger af effektivitet – SÆRLIGT hvis du er blevet noget større over de seneste år.
 • Får vi nu også ansat de ”rigtige” funktionærer?
  Jeg hjælper med ansættelsessamtaler og personlighedsmatch ved ansættelse – også gerne kontraktudarbejdelse – sikrer mod større fejlansættelser.
 • Juridiske aspekter i dagligdagen
  Hjælp til kontraktforhold og overenskomstforhold i praksis – så kontraktforhold er juridisk holdbare (virksomheden ikke ”dummer” sig).
 • Konsulenter laver planer, men de bliver aldrig til noget….
  Involvering og aktiv medvirken  – deltager gerne aktivt i gennemførelse af handlingsplaner/ændringer – ikke bange for at få ”beskidte fingre”
 • Kan vi bruge en bestyrelse/advisory board til noget?
  Jeg hjælper gerne til etablering af en professionel bestyrelse, med kompetencer der kan supplere virksomheden/ejerlederen

Værdier og personlighed

Som person værdsætter jeg følgende værdier og egenskaber

 • Ærlighed – ligevægt
 • Respekt – tillid
 • Professionalisme – indsigt

Da vi alle er ét menneske, så gælder dette både erhvervsmæssigt og privat.
Jeg involverer mig dybt i de opgaver, jeg påtager mig – jeg agerer, som var det mit eget.

Jeg møder selv velforberedt op til alle møder med en klar dagsorden og forventninger om udbytte af møderne.

Jeg er problemknuser og søger de ”rigtige” løsninger, og har tålmodighed til at få dem gennemført.

Jeg søger det gode humør.

Udpluk af kunder

Det siger kunderne

“Carsten har fra dag 1 sat sig grundigt ind i vores virksomhed. Han er god til at udfordre os på vores ideer og hjælpe os med at holde fokus på de opgaver der giver mest mening og generere mest overskud.

Vi har stor gavn af Carstens store viden i forhold til driftsøkonomi, effektivisering, strukturering af produktion og processer, samt juridiske aspekter.

Carsten er stort set altid til rådighed på telefon, og vi har også kunnet ringe aften og weekender – vi forventer Carsten er tilknyttet vores virksomhed i mange år endnu”

Peter og Charlotte Weesgaard

Operation Director, Weesgaard Mechanical Support ApS

“Carsten skabte ro og overblik over situationen via hans analyserende tilgang til virksomheden – hvad er godt, hvad er ikke så godt.

Carsten har en ydmyg tilgang, situationsfornemmelse, og forstår hurtigt sammenhængene.

Carsten har et højt energinivau og tager ansvar.”

Jacob Rosdam

Damgaard Automatik A/S

Ring på 60 38 90 98 eller send en besked på nedenstående formular 

2 + 7 =