Forventninger – Overblik – Konsekvens – Beslutning

Budget som ledelsesværktøj

Når der skal arbejdes med budgetter skal det give værdi til virksomheden – helst også andre end at stille pengeinstituttet tilfreds.

DERFOR arbejder jeg med driftsbudgetter

Budgetter skal bruges til at skabe overblik over

  • Forventningers økonomiske resultater
  • Indtjening pr. forretningsområde
  • Likviditetsudvikling ved større ændringer i aktivitet
  • Konsekvenser af større ændringer i aktviteter, investeringer mm.

Virksomhedsspecifikke eksempler 

  • Salg pr. forretningsområde
  • Lagerstørrelser og udvikling – køb før sæson – salg i sæson
  • Timer til rådighed i produktionen
  • Materiale andel i vareforbruget

Hermed mener jeg, at budgetter udarbejdes ud fra virksomhedens forretningsområder og naturen heri.

Jeg arbejder derfor med ”opbyggende” budgetter – dvs. alle tallene i budgettet beregnes ud fra, hvordan ovenstående nøglefaktorer hænger sammen med salget.

Konsekvenser af udsving i salg sætter krav til styring – f.eks. salg i forhold til lager eller produktionskapaciteter og antal ansatte.

Budgetudarbejdelsen bruges som et redskab til konsekvensberegning og en overordnet planlægning for budgetåret – for dermed at sikre koordinering mellem forventet salg og de knappe ressourcer – lagre, produktion, medarbejdere m.fl.

Budgetudarbejdelsen giver indblik i, hvad god planlægning kan betyde for de økonomiske resultater.

Budgetmodellen er oftest individuel for den enkelte virksomhed.

Balance, investerings- og likviditetsbudgetter indgår som en naturlig del af budgettet.

Udvalgte resultater og udtalelser

Budgetmodel bruges hos en del af mine kunder hvert kvartal, til at skaber overblik over sammenhæng mellem allerede kendt ordrebeholdning, forventede ordre og ”nødvendige” ordre – og så den mulige produktionskapacitet. Der sikres samtidig overblik over resultat og likviditetsudvikling.

Kunderne siger:

“Opstiller enkle KPI’ere så organisation kan følge forbedringer.”

Kunderne siger:

“Hurtigt overblik over problemstillinger og udfordringer”

Kunderne siger:

“Carsten er rigtig god til at lave struktur”

Udpluk af kunder