FÅ OVERBLIK OVER DIN

Økonomistyring

En god økonomistyring er en vigtig forudsætningen for både ledelsen af virksomheden, de løbende tilpasninger i driften, større nyinvesteringer – kort sagt en vigtig brik i det totale OVERBLIK over virksomheden.

Overblik over virksomhedens økonomi

  Jeg skaber overblik over din virksomheds økonomi (drift, likviditet og balance) – i detaljer – så det kan bruges til noget. 

  Dette overblik bruges som et naturligt element i den daglige drift af virksomheden. 

  Samme overblik giver tilfreds pengeinstitut, så der også her kommer ”ro på bagsmækken”.

  Overblikket muliggør at der kan ageres proaktivt på flere områder – f.eks. midlertidige behov for likviditet. 

  Jeg samarbejder med/inddrager alle relevante personer i HELE virksomheden – bogholderi – arbejdsledere – projektansvarlig og naturligvis ejerlederen og bestyrelsen.

  Dette sikre samtidig at alle involverede får øje for deres placering i hele værdikæden og forståelse for hvordan tingene hænger sammen. Dette fremmer samarbejdet og naturlig respons ”når noget utilsigtet sker”, f.eks. fanges “fejl” oftest inden de når kunderne.

   Kunderne siger:

   “Analyse af værdikæde og organisation samt forslag til forbedringer.”

   Kunderne siger:

   “Ydmyg tilgang, og forstår hurtigt sammenhænge.”

   Kunderne siger:

   “Opstiller enkle KPI’ere så organisation kan følge forbedringer.”

   Detaljerne bag overblikket

   Overblik kræver at der er styr på detaljerne….

   Jeg sikrer, at de processer og registreringer, der foregår i dagligdagen hænger sammen og bruges til at skabe et troværdigt overblik over f.eks.

   • Produktionsværdi/omsætning
   • Indtjening (både Dækningsbidrag og bundlinje)
   • Alle væsentlige omkostninger
   • Effektivt (produktion – lønforbrug m.v.)
   • Likviditetsudviklingen
   • Ordrebeholdning og udvikling heri
   • Fremtidige ordremuligheder

   Udpluk af kunder