Konsulent (2015 – )

Jeg har siden 2015 været selvstændig konsulent og bl.a. løst følgende opgaver.

Freelance, interim ledelse, rådgivning og bestyrelsesarbejde

Jeg løser primært opgaver inden for følgende områder

– Økonomi- og sagsstyring

– Strukturering og optimeringer

– Virksomhedsudvikling

– Ejerledersparring

– Organisering, ansættelse og afskedigelse

– Turnaround

– Bestyrelsesarbejde

– Interim ledelse

 

Udvalgte konsulentopgaver

Vaskeriet Neptun Dybvad A/S – Interim direktør – 06.2019 – 11.2020

Turnaround af ALLE processer

Stabilisering af og kraftig forbedring af økonomi efter usund vækst

Optimering af egenproduktion

Optimering af logistik

Håndtering af virksomhedsbrand

Organisationsudvikling

 

Weesgaard Mechanical Support ApS – Konsulent & advisory Board – 08.2015 –

Ejerledersparring

Organisationsudvikling

Økonomi- og finansieringsoptimering

Strategiarbejde

Damgaard Automatik A/S – Konsulent & bestyrelsesformand – 11.2018 – 05.2020

Genopretning efter kraftig vækst, ny medinvestor m.v.

Overblik over indtjening pr. forretningsområder.

 

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S – Konsulent & bestyrelsesformand – 05.2016 – 05.2020

Ejerledersparring & økonomiansvarlig

Sparringspartner for økonomiansvarlig

Økonomistyring – byggesagsøkonomi

Strategiarbejde

 

Trægården Kås A/S – Konsulent & bestyrelsesmedlem – 02.2017 –

Proces med overtagelse af brors ejerandel.

Ejerledersparring

Organisationsudvikling

Økonomi- og finansieringsoptimering

Weesgaard Mechanical Support ApS

Ejerledersparring & Advisory Board

Jeg har været tilknyttet virksomheden fra starten af med 3 medarbejdere og været med i udviklingen af virksomheden til i 2019 at bestå af 12 og 20 medarbejdere

Opgaven har været at sikre at væksten skete med positiv og stigende indtjening hvert år, selv i 2020 med Corona.

Da virksomheden i større grad beskæftiger sig med projektrelaterede opgaver, har opgaven også bestået af at sikre en agil virksomhed med mulighed for at håndtere svingende aktivitet på en økonomisk optimal måde.

Opgaverne har været mangeartede – både driftsorienterede, såvel som bestyrelsesorienterende.

Igennem processen fra etablering af virksomheden til i dag, har opgaverne også omfattet udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner, samt effektueringen heraf.

Besøg virksomheden her www.weesgaardms.com

 

“Carsten har fra dag 1 sat sig grundigt ind i vores virksomhed. Han er god til at udfordre os på vores ideer og hjælpe os med at holde fokus på de opgaver der giver mest mening og generere mest overskud.

Vi har stor gavn af Carstens store viden i forhold til driftsøkonomi, effektivisering, strukturering af produktion og processer, samt juridiske aspekter.

Carsten er stort set altid til rådighed på telefon, og vi har også kunnet ringe aften og weekender – vi forventer Carsten er tilknyttet vores virksomhed i mange år endnu”

Peter og Charlotte Weesgaard

Operation Director, Weesgaard Mechanical Support ApS

DamGaard Automatik A/S

Ejerledersparing, “mini”turnaround og bestyrelsesformand.

Jeg var tilknyttet virksomheden for at genskabe overskud efter kraftig vækst.

Ifbm. den proces blev det besluttet at søge medejere til styrkelse af såvel forretningsgrundlag og det finansielle grundlag.

Ifbm. denne proces blev jeg bestyrelsesformand.

Der blev gennem fokus på de forskellige forretningsområder, økonomisk projektstyring, rapportering og budgettering genskabt en sund indtjening.

Jeg stoppede som formand og konsulent ifbm. den nye ejer blev hovedaktionær og der skete en større ændring i direktionen hos denne.

Besøg virksomheden her www.damgaard-automatik.dk

 

” Carsten har været tilknyttet virksomheden gennem ca. 18 måneder. Han blev tilknyttet efter en periode med vækst, flytning af domicil mv. for at give overblik og genskabe tidligere solide indtjening. Efter flere måneder med dårlige resultater, lykkedes det at genskabe en solid og vedvarende indtjening. 

Vi var meget glade og trygge ved at have Carsten som bestyrelsesformand og ressource i ledelsesteamet.

Carsten skaber ro, overblik, har et højt energiniveau og er let at samarbejde med.

Jacob Rosdam

Adm. direktør, DamGaard Automatik A/S

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S

Ejerledersparring, Økonomiansvarlig,  Bestyrelsesudvikling

Jeg har været tæt tilknyttet virksomheden siden 2016.

Hovedopgaven har været at bistå ejerleder ibfm. en vækst på faktor 5 over 3 år med økonomistyring (projektøkonomi), organisationsudvikling og ledelsesarbejder, herunder etablering af professionel bestyrelse.

Jeg har derfor arbejdet tæt sammen med ejerleder Richardt Thomsen mht. udvikling og ledelsen af virksomheden, herunder ansættelse af funktionærer, strategiudvikling m.v.

Jeg har i perioder ageret den ansvarlige for rapportering til ejer, bestyrelse og pengeinstitut i form af interim økonomichef.

Besøg virksomheden her: www.rte.dk

“Carsten Øvlisen har i Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S arbejdet dedikeret og loyalt med udvikling af virksomheden.

Samarbejdet startede i 2016 ifbm. omdannelsen af virksomheden fra ApS til A/S, og etablering af ekstern bestyrelse, i samarbejde med firmaets Advokat.

Carsten har ligeledes har bidraget med ansvaret og ledelsen af den strategiske udvikling af virksomheden, i perioden som bestyrelsesformand, herunder Energiforbedret Erhvervsbyggeri ”E-build” i 2016-2017 og reformeret strategiarbejde i 2018 – omhandlende ”RTE tilbage til kernekompetence”.

Carsten er stærk på økonomiskledelse, såvel teoridisk og som erfaringsmæssig. Grundlæggende personlige værdier, som Loyalitet, ordentlighed og musketerånd leveres tydeligt i Carstens DNA.”

Richardt Thomsen

Adm. direktør

Kunderne siger:

“Hurtigt overblik over problemstillinger og udfordringer, samt handling fra dag 1”

Kunderne siger:

“Bevarer overblikket og fokus på bolden”

Kunderne siger:

“Eksekverer umiddelbart ifht. situationen”

Kunderne siger:

“Evaluerer og tilpasser efterfølgende i samarbejde med relevante aktører (bestyrelse,  ledelse, medarbejdere)”

Kunderne siger:

“Stor arbejdskapacitet, fastholder til arbejdet er gjort”

Udpluk af kunder