Carsten Øvlisen

Økonomi- & ledelsesassistance

PROFIL

 

Jeg har været i topledelsen gennem de seneste mange år. Både jobindhold og virksom-hedsstørrelserne har gjort, at jeg i dagligdagen har bevæget mig rundt i organisationen, så derfor har jeg både indsigt i og forståelse for alle processer i en virksomhed.

 

TIDLIGERE ANSÆTTELSER

Amanda Seafoods A/S - Økonomi- og Produktionsdirektør - 02.2010 - 04.2015

 

Del af 3-mands direktion med optimal udnyttelse af forskelligheder og kompetencer til succesfuld turn-around på 3 år

 

HP Gruppen af 1953 A/S - Økonomidirektør - 03.2007 - 11.2009

 

Koncern med 5 driftsselskaber - dattervirksomheder.

Sammen med ejer leder udgjorde jeg koncernledelsen/Direktionen

 

Carl Christensen & CO A/S mfl. - Økonomichef / Økonomidirektør - 01.2001 - 02.2007

 

2006: Opkøb af A/S Albertsen & Holm på Sjælland (El og VVS installatør).

Samling af hovedadministration i Aalborg

2004/05: Reorganisering af Carl Christensen Installation A/S i samarbejde med

Teknisk Direktør

2004: August – Teknisk Direktør og undertegnede ansat som fælles direktion

2002: Januar – Gl. firma konkurs, aktivitet overtaget af ny ejer og overdraget til nyt firma: Carl Christensen Installation A/S

2001: Koncernøkonomichef hos A/S Carl Christensen & Co mfl. – Tabsgivende entrepriser medførte i februar beslutning om start af salgsproces

 

Desmi A/S - Økonomichef - 06.1992 - 12.2000

 

1996: Nuværende Adm.Direktør Henrik Sørensen tiltræder – sparringspartner for Henrik i økonomiske henseender.

1994: Tilkøb af Thrige Pumper, herefter 300 ansatte.

1992: Økonomichef hos A/S De Smithske (daværende 130 ansatte).

 

Price Waterhouse Coopers - Revisor - 08.1986 - 05.1992

 

Ansvaret for kontorets edb med reference til edb-afdelingen i København. Husets konsulent inden for kunderelaterede mindre edb-projekter (PC’ere).

 

1988 : Ledende revisor

 

 

Carsten Øvligsen

Sandelsvej 116

St. Vildmose

9440 Aabybro

 

60 38 90 98

98 26 50 98

 

tursildgaard@gmail.com

 

Cvr-Nr.: 14383131

Bank: 9314-4575450089

IBAN DK:

Swift :