UNDERMENU

Carsten Øvlisen

Økonomi- & ledelsesassistance

FORMÅL

 

Som virksomhedens free-lance medarbejder at stille mine 30 års erfaringer til rådighed for mindre og mellemstore virksomheder.

 

At assistere mindre og mellemstore virksomheder med at anvende økonomistyring i praksis til at forbedre såvel de økonomiske resultater, som virksomhedens forretningsgrundlag.

 

At være ejerlederens eller en mellemleders sparringspartner mht. f.eks. :

- Regnskabsrapportering & Økonomistyirng

- Organisering

- Planlægning og strukturering

- Effektivisering

- Kontrakthåndtering (salg-, køb- personale)

- Større investeringer - forudsætninger-beslutningsgrundlag-økonomiberegninger (Cost Bennefit analyse)

- Ansættelse af ledere og økonomimedarbejdere

 

Det kan være i form af bindeleddet mellem bogholderen/regnskabschefen og ejerleder, bestyrelse, pengeinstitut m.v. Hvor jeg kommer periodevis, ifbm. konkrete projekter eller i form af en snak i telefonen - kort sagt - når der i øvrigt er behov.

 

Det kan også være som konsulent, aktivt bestyrelsesmedlem eller Advicory Board.

 

PROFIL

 

Jeg har været i topledelsen gennem de seneste mange år i flere virksomhedstyper, alle med en form for egenproduktion.

 

Både jobindhold og virksomhedsstørrelserne har gjort, at jeg i dagligdagen har bevæget mig rundt i organisationen, så derfor har jeg både indsigt i og forståelse for alle processer i en virksomhed.

 

Jeg har stor forretningsforståelse, og hjælper gerne med at holde fokus på selvel eksisterende forretning, samtidig med at der arbejdes på udvikling af nye forretningsområder.

 

Erfaring fra brancher

Byggevirksomhed (Tømrer - Murer - VVS - Smede) - både entrepriser og "spjæld"/regningsarbejde

Produktion og udvikling (Industri - Fødevare)

VÆRDIER & FILOSOFI

Ærlighed - Ligevægtig

Respekt - Tillid

Professionalisme - Indsigt

Jeg involverer og indlever mig i de opgaver, jeg påtager mig. Jeg rådgiver altid ærligt og siger tingene, som jeg ser dem.

 

Jeg værdsætter at have stort overblik over de væsentlige processer i en virksomhed, at kende organisationen og hermed dens stærke og svage sider. Med andre ord at beslutninger bliver taget med indblik og forståelse.

 

Jeg værdsætter principperne bag Lean tankegangen, såvel fysiologisk som økonomisk.

 

Alle væsentlige beslutninger bliver taget på et oplyst og gennemarbejdet grundlag.

 

 

SÆRLIGE KOMPETENCER

Ejer ledere

 

Sparring/Rådgivning af ledelsen

 

Forretningsforståelse og indsigt

 

Driftsøkonomi - og sammenhæng fra dagligdag til økonomirapportering

 

Planlægning, strukturer, systematisere

 

Effektivitet

 

Juridiske aspekter (personale og kontraktforhold)

 

Totalværdikædebetragtninger

 

 

Carsten Øvligsen

Sandelsvej 116

St. Vildmose

9440 Aabybro

 

60 38 90 98

98 26 50 98

 

tursildgaard@gmail.com

 

Cvr-Nr.: 14383131

Bank: 9314-4575450089

IBAN DK:

Swift :